1. Nguyên tắc chung
 • Quy chế này chỉ áp dụng cho sàn giao dịch thương mại điện tử về mua bán thiết bị điện tử trên trang web http://guard.vn.
 • Những nguyên tắc dưới đây chỉ áp dụng cho các khách hàng đăng ký sử dụng ,  khách hàng thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử http://guard.vn
 • Sàn giao dịch http://guard.vn là đơn vị trực tiếp phân phối , bán lẻ trong việc quảng cáo/tiếp thị sản phẩm của khách hàng, khách quan đối với sản phẩm được giao dịch.
 • Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử http://guard.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử http://guard.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Khách hàng của http://guard.vn là các khách hàng cá nhân trên 18 tuổi và có đầy đủ nhận thức hành vi dân sự ,các tổ chức có hoạt động thương mại hợp pháp, phải cung cấp chính xác các thông tin cá nhân , mọi thông tin cung cấp sai lệch vi phạm pháp luật Guard không chịu trách nhiệm
 • Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Khách hàng khi tham gia mua sắm tại http://guard.vn/ phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này
 1. Quy định chung
 • Người đăng tin bán: Là Công TY TNHH Lando
 • Người mua (khách hàng): Là người có nhu cầu mua, tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng tải trên http://guard.vn/
 • Thành viên: Bao gồm cả người mua và người bán
 • Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:
 • Bạn là một cá nhân hoặc một doanh nghiệp.
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Việc bạn truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm bạn phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này.
 • Bạn phải bảo vệ mật khẩu của bạn và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của bạn, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của bạn được sử dụng bởi bất cứ ai mà bạn cho phép truy cập vào nó.
 • Thông tin mà bạn cung cấp cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT http://guard.vn/  là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • Hàng hóa đăng bán: Là các thiết bị điện tử , thiết bị chống trộm thông minh, …
popup

Số lượng:

Tổng tiền: