Tuyển dụng

Hướng dẫn sử dụng Button

11/22/2019 13:17:02

Hướng dẫn sử dụng Button Đã cập nhật Ngày 4 tháng 11 năm 2019 Button là một Nút báo động khẩn không dây với bảo vệ chống kích hoạt ngẫu nhiên. Nó có thể hoạt động lên đến 5 năm trên pin đi kèm. Nó được kết nối với hệ thống bảo mật Ajax thông qua giao thức bảo mật Jeweler, với khoảng cách...

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Hub 2

11/22/2019 13:07:51

Hướng dẫn sử dụng Hub 2 Ajax là một hệ thống bảo mật không dây bảo vệ chống lại sự xâm nhập , hỏa hoạn và lũ lụt và cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện trực tiếp từ một ứng dụng di động . Hệ thống phản ứng ngay lập tức với các...

Xem chi tiết

Project management and Sales

05/15/2019 11:06:56

Are you hunter or farmer? Yes, we have probably the best innovative security product with great market potential. Yes, we have done a good job packing the solution so end-users love it and recommend to friends and neighbours. Our next step is to go to fields to identify decision makers of all sorts and close deals. Do you have excellent presentation abilities? Can you in...

Xem chi tiết

Tech Pros

05/15/2019 12:13:51

Wanna become a Pro? We are a Distribution Company among dozen of similar ones, but our identity is professional approach and unique expertise we bring to the fast growing Security Market of Vietnam. You see the difference between sensor and detector, can easily explain to me what POE is and can mount bayonet holder plate to concrete wall? - that is a perfect start to...

Xem chi tiết

popup

Số lượng:

Tổng tiền: